Autor zdjęcia: Airsoftpal.com

Studium wykonalności i cel jego opracowywania

Studium wykonalności postrzegać należy jako rozbudowaną formę biznes planu. Studium to powszechnie jest wykorzystywane przy planowaniu inwestycji, w szczególności inwestycji o charakterze:
Autor zdjęcia: poptech

Wspieranie badań przemysłowych i prac rozwojowych

By przedsiębiorcy mogli się rozwijać, przykładając się w ten sposób do rozwoju gospodarczego, niezbędne jest stworzenie narzędzi i mechanizmów służących wspieraniu badań przemysłowych i...
Autor zdjęcia: wocintechchat.com

Studium wykonalności projektu

Studium wykonalności projektu to pewnego rodzaju analiza jego potencjału i ocena tego, czy warto angażować środki i zasoby w jego wykonanie. Tak zaawansowane studium...
Autor zdjęcia: Janitors

Największe szanse na dotacje w budżecie na lata 2014-2020

Największe szanse na dotacje dla firm (o których kilka słów więcej tutaj: http://www.strategor.pl/) i innych organizacji, mają inwestycje, które realizowane są w obszarach:
Autor zdjęcia: zsoolt

Na jakim etapie starania się o dotację warto rozważyć przygotowywanie studium wykonalności?

Studium wykonalności jest dość rozległym dokumentem (więcej: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/), którego objętość może przekraczać nawet 100 stron maszynopisu. Aby jednak przystąpić do jego przygotowania konieczne jest...
Autor zdjęcia: kenteegardin

Koszty kwalifikowane w Poddziałaniu Badania na rynek

W przypadku Działania Badania na rynek, wystąpić może problem z określeniem, które koszty zaliczyć można do kosztów kwalifikowanych (więcej: http://www.strategor.pl/), a rozeznanie w tym...
Autor zdjęcia: SandiaLabs

Studium wykonalności, jako narzędzie umożliwiające ocenę projektu

Studium wykonalności jest dokumentem na podstawie, którego, możliwe jest dokonanie oceny opłacalności wdrożenia w życie danego przedsięwzięcia. Studium takie zleca najczęściej do opracowania sam...
Autor zdjęcia: wocintechchat.com

Studium wykonalności – co powinno się w nim znaleźć i dlaczego

Dobrze skonstruowane studium wykonalności (o którym także tutaj) powinno się składać z; analizy rynku, analizy ekonomicznej, analizy technicznej, i analizy strategicznej.
Autor zdjęcia: Hubert Burda Media

Rozliczanie projektów unijnych – samodzielnie, czy we współpracy z fachowcem?

Rozliczanie projektów unijnych z pewnością nie należy do zadań prostych (więcej: http://www.strategor.pl/realizacja-i-rozliczanie-projektu-/). Trzeba mieć, bowiem świadomość tego, że brak zachowywania terminów wynikających z umowy,...
Autor zdjęcia: counterculturecoffee

Czy warto starać się o dotacje?

Dotacje dla firm od wielu lat są tematem do zagorzałych rozmów i dyskusji. Liczba osób, które skorzystały z tej formy pomocy jest bardzo duża,...
Autor zdjęcia: Airsoftpal.com
Autor zdjęcia: poptech
Autor zdjęcia: wocintechchat.com
Autor zdjęcia: Janitors
Autor zdjęcia: zsoolt
Autor zdjęcia: kenteegardin
Autor zdjęcia: SandiaLabs
Autor zdjęcia: wocintechchat.com