Czas jest istotny

Już od samego początku. Załóżmy, że złożyłeś biznesplan w konkursie o dofinansowanie swojej działalności. Musisz dotrzymać terminu składania dokumentów, żeby był brany pod uwagę.

Jeżeli dofinansowanie nie zostanie Tobie przyznane, będziesz mógł próbować dalej się o nie starać, składając kolejno odwołanie, oraz skargę

Autor zdjęcia: wallyg

Jeżeli dofinansowanie nie zostanie Tobie przyznane, będziesz mógł próbować dalej się o nie starać, składając kolejno odwołanie, oraz skargę. Często przedsiębiorcom udaje się pozyskać pieniądze z takiego odwołania czy skargi, jednak tutaj też trzeba pamiętać o tym, aby nie przekroczyć terminu składania dokumentów.

Tak samo jest z rozliczaniem projektów unijnych. Trzeba trzymać się sztywno wyznaczonych terminów, i nie wolno ich przekraczać.

Terminy określa umowa

Ta, którą przedsiębiorca zawiera z beneficjentem. Czasami można zmienić końcowy termin wykonalności, zawarty w umowie, ale robi się to tylko w szczególnych wypadkach i wyłącznie na prośbę przedsiębiorcy, oraz na zgodę beneficjenta. Dodatkowo takie zmiany wymagają zawsze formy pisemnej, potwierdzonej podpisem obydwu stron.

Jakie terminy są brane pod uwagę?

  • Kiedy płacisz przelewem bankowym, liczy się termin, w którym twoje konto zostało obciążone kwotą wymagalności.
  • Jeżeli płacisz kartą kredytową – podobnie. Nie jest istotna chwila, w której dokonasz przelewu. Beneficjent zwróci uwagę wyłącznie na datę, kiedy konto zostanie obciążone kwotą wymagalności.
  • Płacić możesz również gotówką, ale w tym wypadku akurat wszystko jest jasne. Liczy się bowiem data faktycznego dokonania zakupu, potwierdzona paragonem i fakturą.

Nie łatwo jest dotrzymać wszystkich terminów zwłaszcza, że prowadzenie działalności gospodarczej to nie tylko zarządzanie środkami z dofinansowania. Dlatego już na początku twojej drogi, powinieneś zgłosić się do firmy, która wykona za ciebie rozliczanie projektów unijnych. Zaoszczędzisz w ten sposób sporo czasu, ale też nie mało nerwów.

Firma wykona dla ciebie również końcowy raport, z podsumowaniem wszystkich wydatków, dzięki któremu będziesz mógł się dobrze rozliczyć oraz mieć pewność, że nie będziesz musiał zwracać środków z dofinansowania – a tym może się skończyć nie dotrzymanie któregoś z punktów umowy.