Pomoc dla firm w postaci dotacji i kredytów

W każdej sferze działań człowieka, zorganizowanej w strukturach firm, zakładów produkcyjnych czy usługowych, wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, organizacji czy instytucji różnego rodzaju, nieustannie dochodzi do nowych odkryć, opracowywania ulepszonych form działalności, opartych na jeszcze większej wydajności urządzeń, modernizacji maszyn i innych przyrządów, usprawniania funkcjonowania poszczególnych komórek przedsiębiorstwa dzięki innym, pobocznym działaniom, niezwiązanym bezpośrednio z produkcją wyrobów czy świadczeniem usług, lecz również wpływających na ogólną poprawę warunków pracy i jej efektywności.

Aby móc swobodnie poruszać się na polu planowanych inwestycji, które mają w założeniu przyczynić się do uzyskania ważnych dla danej firmy rozwiązań w różnych obszarach jej specjalności, trzeba zapewnić sobie stały przychód

Autor zdjęcia: Lachlan Hardy

To imponujące i napawające optymizmem na kolejne lata rozwoju nowych technologii, wprowadzania na rynek udogodnień i modernizacji, słowem – działania skierowanego na inwestycje przynoszące realne rezultaty w obszarze osiągania coraz lepszej jakości i zadowolenia klientów czy usługobiorców.

Kiedy własne środki nie wystarczają

Aby móc swobodnie poruszać się na polu planowanych inwestycji, które mają w założeniu przyczynić się do uzyskania ważnych dla danej firmy rozwiązań w różnych obszarach jej specjalności, trzeba zapewnić sobie stały przychód, którego wartość utrzymuje się w stabilnych granicach i nie spada poniżej pewnej bezpiecznej normy.

Pomocą w realizacji inwestycji, w których wzięcie udziału stawia sobie dana firma za jeden z wielu celów w drodze jej rozwoju mogą być dotacje unijne lub kredyty banków komercyjnych, obejmujących swoją ofertą programy unijne dla firm i przedsiębiorstw. Aby taki kredyt otrzymać, firma musi spełnić warunki stawiane jej w regulaminach i ściśle przestrzegane.

Opracuj studium wykonalności

Jednym z punktów regulaminu jest zawsze załączenie do wniosku dokumentu, jakim jest studium wykonalności. Czym ono jest?

Studium wykonalności to najprościej mówiąc dokument szczegółowo opisujący inwestycję oraz samą firmę, która zamierza uzyskać dotację na jej przeprowadzenie. Opis ten powinien zawierać analizę realnych możliwości przeprowadzenia inwestycji w oparciu o dane związane z działalnością firmy pod kątem technicznym, administracyjnym, prawnym i przede wszystkim finansowym.

Studium wykonalności (o którym także tutaj: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/) musi też zawierać informacje o ewentualnych trudnościach i ich przyczynach, uniemożliwiających zrealizowanie celu inwestycji, tak, aby podjęcie ostatecznej decyzji przez organ finansujący przedsięwzięcie nie było bezzasadne.