Pomysł to nie wszystko – musisz się dobrze przygotować

Rynek, bez względu na to w jakiej dziedzinie, działa w oparciu o zasady, które są nieubłagane, a ich przestrzeganie wymaga siły i mobilizacji, samozaparcia, umiejętności konsekwentnego dążenia do wyznaczonych celów, ich realizacji, wdrożenia w życie i uczynienia regułą dalszego funkcjonowania również dla innych.

Rynek, bez względu na to w jakiej dziedzinie, działa w oparciu o zasady, które są nieubłagane, a ich przestrzeganie wymaga siły i mobilizacji, samozaparcia, umiejętności konsekwentnego dążenia do wyznaczonych celów, ich realizacji, wdrożenia w życie i uczynienia regułą dalszego funkcjonowania również dla innych

Autor zdjęcia: Waag Society

Wszelkie firmy, przedsiębiorstwa, instytucje czy spółki, niezależnie od charakteru działań i rodzaju prowadzonej polityki finansowej, chcąc cokolwiek zyskać, zdobyć przewagę nad konkurencją lub osiągnąć wyższą niż dotychczas pozycję w rankingu lokalnych przedsiębiorstw, muszą przestrzegać zasad dobrze sobie znanych, na których opiera się codzienne funkcjonowanie i planowanie jakichkolwiek inwestycji.

Cele firm oraz ich realizacja

Ci, którzy funkcjonują na danym rynku lokalnym już od dłuższego czasu, znają bardzo dobrze zasady, których należy przestrzegać, chcąc podjąć się działań, zmierzających z reguły do osiągnięcia takich celów jak:

  1. Zyskanie miana firmy nowoczesnej, wprowadzającej innowacyjne technologie do procesów realizacyjnych charakterystycznych dla danej firmy;
  2. Zdobycie nowych rynków zbytu oraz jeszcze szerszego grona zadowolonych klientów;
  3. Przejęcie dominacji nad sytuacją panującą na rynku innych regionów niż przestrzeń codziennych działań – wtargnięcie, jako lider oferujący innowacyjne rozwiązania i nowoczesne produkty;
  4. Rozrost działań firmy poprzez zwiększenie ilości produkowanych wyrobów, podniesienie jakości oferowanych usług i wpłynięcie na pozytywne opinie klientów;
  5. Rozbudowa własnej siedziby, zmodernizowanie wyposażenia i unowocześnienie wizerunku etc.

Działań tych nie realizuje się z dnia na dzień, lecz na drodze wytężonej pracy, zdobywając zaufanie klientów, uznanie konkurencji i respekt innych inwestorów, kontrahentów i osób znaczących w danej branży.

Finansowe możliwości

Doświadczenie pokazuje jednak, że nawet najlepszy pomysł nie jest w stanie obronić się sam, gdyż wymaga środków finansowych na jego realizację. Pieniądze na cele firmowe zdobywa się z reguły dzięki dotacjom unijnym lub planom wsparcia lokalnych przedsiębiorstw przez organy administracji publicznej, urzędy miasta i gminy etc (więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Organ_administracji_publicznej).

Aby móc liczyć na powodzenie swojej inwestycji trzeba, więc skompletować szczegółowo przygotowane dokumenty, jakich wymagają ustalenia regulaminowe w przypadku każdego konkretnego programu dotacji unijnych, przeznaczonych np. na rozwój i unowocześnienie przedsiębiorstw.

Najważniejszym dokumentem w przypadku poważnych inwestycji jest studium wykonalności, stanowiące dokument, który zawiera wszystkie najważniejsze informacje na temat firmy starającej się o zostanie beneficjentem danego programu wsparcia finansowego.

Znaczenie studium wykonalności

Studium wykonalności określa, bowiem cele, szanse i zagrożenia (o czym także tutaj: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/) w realizacji przedsięwzięcia oraz zawiera informacje dotyczące historii danej formy i planów inwestycyjnych podejmowanych przez nią w przeszłości.

Dopiero na podstawie studium wykonalności oraz pozostałych załączonych do formularza zgłoszeniowego dokumentów, instytucja pełniąca rolę koordynatora programu dotacji podejmuje decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego danej firmie oraz jego wysokości.