Tag: analiza projektu

Studium wykonalności projektu

Studium wykonalności projektu to pewnego rodzaju analiza jego potencjału i ocena tego, czy warto angażować środki i zasoby w jego wykonanie. Tak zaawansowane studium...

Ocena projektu przez sponsora

Studium wykonalności jest dokumentem, który często zlecany jest do wykonania przez sponsora danego projektu (więcej: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/). Sponsor otrzymawszy bowiem opis projektu z prośbą o...

Znaczenie studium wykonalności

Studium wykonalności jest dokumentem zawierającym szczegółową analizę, wraz z oceną wykonalności danego projektu. W uproszczeniu, można by powiedzieć, że jest to ocena tego, czy...

Studium wykonalności

Studium wykonalności jest rodzajem dokumentu, którego celem jest badanie proponowanego projektu, mającego na celu ustalenie, czy proponowana inwestycja jest na tyle atrakcyjna, aby uzasadniać...